مشتق سازی الکلها

 مشتق سازی الکلها

 

 

متداولترین مشتق الکلها 3 و 5- دی نیترو بنزوات، استرها و فنیل اورتانها میباشد. ممکن است از آلفا-نفتیل اورتان هم استفاده شود ولی این آزمون برای فنلها بیشتر بکار میرود. در تمام موارد بعد از اینکه محصول جامد و خالص تهیه شد نقطه ذوب بلور را بدست آورده و با استفاده از جداول مرجع، نوع الکل را مشخص کنید.

 

 

  
نویسنده : مریم احمدی - نسیم علی دوست ; ساعت ٥:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/۱۸
تگ ها :