اطلاعات ایمنی اسید فسفریک

اطلاعات ایمنی اسید فسفریک

 General عمومی

مترادف : اسید orthophosphoric 
فرمول مولکولی : ارتفاع 3 4 صندوق پستی 
سیایاس شماره : 7664-38-2 
کمیسیون اروپایی وجود ندارد : 231-633-2 
فهرست جامعه اروپا شماره : 015-011-00-6

 داده های فیزیکی

 ظاهر : مایع بی رنگ بی بو 
نقطه ذوب : 21 سانتیگراد (خالص) 
نقطه جوش : 158 گراد (خالص) 
غلظت نمونه : برای دیدن اطلاعات 
چگالی : 3.4 
فشار :  میلی متر جیوه در 20 سی 
وزن مخصوص : 1.685 
نقطه اشتعال : 
محدودیت انفجار :
درجه حرارت:

 ثبات

با ثبات است. ناسازگار با فلزات پودر شده ، پایگاه های قوی ، حاوی آهن می باشند.

 مبحث داروهای سمی

خورنده -- باعث می سوزاند.  اگر مضر بلعیده و در تماس با پوست است. ممکن است مضر باشد از طریق استنشاق و بسیار مخرب غشای مخاطی ، دستگاه تنفسی ، چشمها و پوست. نمونه 1 mg/m3 نمونه 1 میلی گرم در متر -3. 1

 

اطلاعات حمل و نقل

 (به معنی از هر خطر کد سازمان ملل متحد که به نظر می رسد در این بخش داده می شود http://msds.chem.ox.ac.uk/PH/phosphoric_acid.html

  
نویسنده : مریم احمدی - نسیم علی دوست ; ساعت ٧:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/۱۸
تگ ها :